MENU
Aula_close Layer 1

Lidt om Dueholmskolens DNA

Dueholmskolens DNA

For 6 år siden, dengang Dueholmskolen blev til hele øens skole, deltog elever, skolebestyrelsen, medarbejdere og ledelsen på Dueholmskolen i en proces, hvor vi sammen formulerede skolens nye værdisæt. Det var efter sigende en god proces, hvor alle blev hørt, og hvor skolens værdier blev formuleret som små fine sætninger, der alle leder tankerne henimod den hverdag og praksis vi ønsker at se på Dueholmskolen. Samtidig rummer sætningerne  "ånden"  og stoltheden af at være elev og medarbejder på Dueholmskolen. 

Værdisætningerne lyder som følger;

  • Eleverne i centrum

  • "Vi" på Dueholmskolen

  • Frihed under ansvar

  • Man gør, hvad man kan 

  • Overliggeren må gerne ligge højt

  • Æres den, der æres bør

Værdier afspejler altid den tid, hvori de blev til. Det gælder også på Dueholmskolen. Måske er tiden derfor ved at løbe fra de fine værdisætninger, som vi enes om for år tilbage. Mange elever og ansatte på skolen har ikke været med i processen omkring værdierne. Det samme gælder for de fleste forældrevalgte i skolebestyrelsen. Samtidig har mange af “de gamle” på Dueholmskolen helt glemt, hvorfor værdierne kom til at lyde som de gjorde og ikke mindst, hvordan vi dengang tænkte dem omsat til praksis. 

Det har vi tænkt os at gøre noget ved.

Når den nye bestyrelse træder sammen i efteråret 2021/22, så vil vil skolens værdisætninger komme på dagsordenen. Vi vil drøfte, hvordan vi genstarter værdisnakken på skolen og vi vil udarbejde en plan for, hvordan processen skal forløbe. 

Kerneopgaven og professionel kapital

Dueholmskolen er sammen med de øvrige skoler på Mors, henover de seneste tre år, blevet målt på skolens professionelle kapital.

Målingerne handler meget forenklet om, hvordan skolens medarbejdere oplever og vurderer deres arbejdsplads i forhold til måderne vi samarbejder, oplevelsen af retfærdighed, den generelle trivsel, vores faglige- og relationelle kompetencer og evnen til at træffe små og store beslutninger i en ofte travl hverdag.  

Og vi har god grund til at være stolte.

Dueholmskolen ligger rigtig flot i alle målinger. Faktisk er skolerne på Mors de skoler i Danmark, der har den højeste målte professionelle kapital. Det tror vi på, er med til at skabe det bedst mulige fundament for løsningen af skolens kerneopgave - elevernes  trivsel, læring, dannelse og udvikling. Samtidig minder det os også om, at vi har en fantastisk skole og arbejdsplads. 

tr