MENU
Aula_close Layer 1

Godt du kom i skole - vi er glade for at se dig

Godt du kom i skole, vi er rigtig glade for at se dig

Regeringen har strammet op omkring elevers fravær i folkeskolen og det skal I som forældre være opmærksomme på.

I Morsø Kommune har vi udarbejdet folderen “GODT DU KOM”, hvori vi forklarer de nye fraværsregler og jeres pligter og ansvar som forældre i forhold til at mindske jeres børns fravær fra skolen, hvad enten der er tale om sygefravær, ulovligt fravær eller fravær pga. en ferie udenfor skolens ferieperioder.

Læs folderen der er vedhæftet herunder. Samtidig er I altid er velkommen til at kontakte skolen ved tvivl.

Sådan registrerer vi i praksis fravær på Dueholmskolen

På Dueholdskolen har vi følgende interne praksis i forhold til, hvornår vi registrerer elevernes fravær;

  • Elever i 4. til 6. klasse registreres fravær i første time om morgenen.
  • Elever i 7. til 9. klasse registreres fravær i hver time på elevens skema

Hvis en elev er syg, så skal I altid give skolen besked snarest muligt. Hvis en elev ikke noteres som syg og ikke møder i skole, så registreres eleven automatisk som ulovligt fraværende.

Ved ønske om ekstraordinært fravær

Hvis I som forældre ønsker jeres barn fri (ekstraordinært fravær) udenfor skolernes ferieperioder, skal I være opmærksomme på følgende;

  • Ved ønske om en dags ekstraordinært fravær i skoletiden – f.eks. i forbindelse med familie begivenheder skal I kontakte jeres barns kontaktlærer, der vurderer om der kan gives fri.
  • Ved ønske om flere dages ekstraordinært fravær – f.eks. i forbindelse med ferie udenfor skolens ferieperioder, skal I udfylde, underskrive og aflevere ansøgningsskemaet om ekstraordinært fravær. Skemaet finder I på AULA og skolens hjemmeside. Skolens ledelse vil herefter lave en samlet vurdering af, hvorvidt barnet kan bevilliges ekstraordinært fri, hvorefter I får besked.

 

 

Dokumenter

Godt du kom - folder om fravær.pdf

Shape Created with Sketch.