MENU
Aula_close Layer 1

Skolens mange indsatser

Når elever har brug for mere støtte og hjælp

Mange elever for fra tid til anden brug for lidt ekstra støtte og hjælp. Det kan være i dansk eller matematik. Det kan også være samtaler med en elevmentor i forbindelse med f.eks. forældres skilsmisse, udfordringer med venner og veninder med mere. 

Skolen har i den forbindelse en række muligheder for at støtte og hjælpe. Vi kan rigtig meget selv på skolen - men vi kan heldigvis også hente hjælp i PPR, Børne- og familieafdelingen, Pædagogiske konsulenter, Sundshedsplejen med flere. 

Herunder vores to cirkler for indsatser og support.

d

 

d